Produkter Tjenester Meny

Stranda fjellgrend

Stranda Fjellgrend AS er en av de største hytteleverandørene på Strandafjellet. Vi har vært med siden dei starta i 2012, og vore faste rørlegger til dette prosjektet. I perioden 2012 til 2016 har vi satt opp 40 boenheter i fjellgrend felt 1.

Felt 2 i Fjellgrenden ble påbegynt i første kvartal av 2016, og her har hele 62 moderne bo-enheter blitt satt opp, bare 150 meter fra skisenteret. Felt 3 ble påbegynt i 2019 og ble ferdigstilt 2020 med totalt 14 enheter.

Vi har levert alt av bunnledning og røropplegg, og montert utstyr.